Podział majątku – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

0
470
29683453 - husband signing divorce agreement and woman push away weeding ring

Podział majątku -Szczecin

Kiedy po zawarciu związku małżeńskiego nie ma intercyzy powstaje wspólność majątkowa. Środki materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody zostają własnością współmałżonków. Podział majątku Szczecin po rozwodzie lub separacji jest trochę skomplikowany.

Majątek wspólny, a osobisty

Mówiąc o majątku wspólnym, przynależą do niego nabyte dobra podczas trwania związku małżeńskiego. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jednego ze współmałżonków. Zalicza się do tego środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Gdy w grę wchodzi majątek osobisty mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Poza rentą z powodu utraty zdolności do pracy. Co więcej wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. Podczas podziału majątku pamiętajmy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku, a intercyza

Niemożliwy jest podział majątku Stargard, w okresie trwania wspólnoty majątkowej. Może zostać zastosowany tylko, kiedy wcześniej podpisaliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Ten akt ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności współmałżonków, gdy dojdzie do rozwodu lub separacji.

Intercyza i podział majątku

Są dwie możliwości przeprowadzenia podziału majątku w Szczecinie. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest jest bardziej korzystny. Podpisując taką umowę każdy współmałżonek ma swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard powinien być równy, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Co z mieszkaniem po podziale majątku?

Często jest to największym problemem przy podziale majątku, gdyż mieszkanie jest najcenniejszym dorobkiem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkania, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą opcją jest odsprzedanie nieruchomości i podział pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here